Google Analytics

Biobrændsel

Moderne stokerfyr med magasin til Villa – Landbrug og erhverv.

Stokerkedlen henvender sig især til private villaejere og landbrug uden for netbundne energisystemer (dvs. områder uden fjernvarme og naturgas). Fyring med træpiller eller skovflis i MultiHeat kan give stor besparelse i forhold til olie. Besparelsen afhænger bl.a. af brændselstype, indkøbspriser, årsnyttevirkning af det gamle oliefyr og selve installationen. Stokerfyret er godkendt af teknologisk insitut.

Kontakt os